Кирил Костов
17 години стаж, интереси в архитектурата и подобряване качеството на работа.